Kontakt

Sídlo společnosti:

ProCav Systems, s.r.o.

Dvorek 51

798 57 Laškov

IČO 04714059   ,  DIČ CZ04714059

Kontakt:

Josef Dvořák, odborný referent

Tel.č. 704 269 886, obchod@procav.cz

 Upozorňujeme na změnu sídla společnosti platnou od 25.1.2019!! Prosíme o změnu adresy na všech dokladech vystavených po tomto datu. Korespondenci prosíme posílat výhradně na výše uvedenou novou adresu. IČO , DIČ a čísla bankovních účtů zůstávají beze změn.