ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA – NÁHRADNÍ DÍLY A SERVIS

Zajišťujeme dodávky náhradních dílů a servisních prací pro odstředivá čerpadla těchto výrobců :

Andritz®                            Grundfos®                         Salvatore Rubuschi®

Calpeda®                           Panelli®                              Sulzer ®

Faggiolati®                       Pedrollo®                           Victor Pumps®

Flygt®                                 Saer®                                   Warman®
laufrad_open

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(All trademarks and logos displayed on this Web site are the property of their respective owners. All registered trademarks ® of the competitors listed are not owned by ProCav Systems s.r.o. or affiliated with our company / Všechny ochranné známky a loga zobrazené na této webové stránce jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Všechny zde uvedené registrované ochranné známky ® nejsou ve vlastnictví ProCav Systems s.r.o. nebo spojená s naší společností).

(ProCav Systems s.r.o. supplies replacement parts and assemblies to fit a wide range of OEM pumps. Any use of OEM names, trademarks, model no., or part no. is for reference only. / ProCav Systems s.r.o. dodává náhradní díly a sestavy, vhodné k použití pro širokou škálu výrobců čerpadel OEM. Jakékoliv užití jmen těchto OEM výrobců, ochranných známek, modelových označení nebo čísel dílů je pouze pro jejich identifikaci a určení.)